Congress group - мениджмънт на конферентни мероприятия

Професионални преводачи...

  • Преводачи за симултанен превод.
  • Преводачи за консекутивен превод.
  • Превод на конферентна документация.
  • Легализация и заверка на официални документи.

Контакт: (02) 969 8653, events [аt] congressgroup.bg