Congress group - мениджмънт на конферентни мероприятия

Техническо оборудване...

 • Техника за симултанен превод.
 • Дискусионни микрофонни системи.
 • Мултимедийни проектори и мобилни екрани.
 • Аудио и видео конферентни системи.
 • Системи за гласуване.
 • Компютърно и презентационно оборудване.
 • Озвучаване и осветление.
 • Изграждане на ферми и конструкции.
 • Аудио и видео запис на мероприятие.
 • Заснемане от фотограф и изготвяне на албум.
 • Технически екип по време на събитието.

Контакт: +359 887 716060, events [аt] congressgroup.bg