Congress group - мениджмънт на конферентни мероприятия

Публичност...

  • Изготвяне на списък с гости.
  • Подготвяне и изпращане на покани, потвърждаване на присъствие.
  • Дизайн и изработване на рекламни материали - брошури, банери, плакати.
  • Създаване на рекламни слайдове и презентации.
  • Изработване на радио и ТВ анонси.
  • Планиране и управление на медийна кампания.
  • Дизайн и изработване на интернет страница.
  • Изготовяне на списък с медии и покани за медии.
  • Подготовка и изпращане на съобщение до медиите.
  • Съдействие при организиране на интервюта и медийни участия.

Контакт: +359 887 716060, events [аt] congressgroup.bg