Congress group - мениджмънт на конферентни мероприятия

Преди началото...

  • Изслушване на клиента за предстоящото събитие.
  • Обобщен поглед и идеен проект.
  • Очертаване на обема на мероприятието.
  • Планиране на бюджет.

Контакт: (02) 969 8653, events [аt] congressgroup.bg