Congress group - мениджмънт на конферентни мероприятия

Преди началото...

  • Изслушване на клиента за предстоящото събитие.
  • Обобщен поглед и идеен проект.
  • Очертаване на обема на мероприятието.
  • Планиране на бюджет.

Контакт: +359 887 716060, events [аt] congressgroup.bg